czstrecha, stresna krytina en de
Kontaktujte nás
SATJAM s.r.o.
Hodžova 3/3292
P.O.BOX 66
058 01 POPRAD

Tel.: +421 527 723 617
Fax.: +421 527 893 512
E-mail.: poprad@satjam.sk

Kontakty na obchodných zástupcov:
TT, TN, NR, BA kraj: +421 911 896 060
PO, KE, BB, ZA kraj: +421 911 909 095

CAD detaily

CAD detaily – na prebratie

Knižnica stavebných technických detailov predstavuje odporúčané konštrukčné riešenia pre základné, špecifické a nadväzujúce prvky pre strešné krytiny SATJAM. Uľahčí vám spracovanie projektu a aplikáciu strešných krytín SATJAM. Všetky technické riešenia majú zjednotený systém použitých hladín a čiar pre ľahšiu a rýchlejšiu prácu s vybranými druhmi materiálov.

Na prezeranie detailov bez programu AUTO-CAD môžete využiť napr. program Autodesk Design Review (na prebratie tu).

 1. Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná střecha, plechová střešní krytina, řez B-B
 2. Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná střecha, plechová střešní krytina, řez A-A
 3. Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha, plechová střešní krytina, řez B-B
 4. Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha, plechová střešní krytina, řez A-A
 5. Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná bedněná střecha, plechová střešní krytina, řez B-B
 6. Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná bedněná střecha, plechová střešní krytina, řez A-A
 7. Šikmá střecha s tepelně izolační vrstvou nad krokvemi, plechová střešní krytina, řez A-A
 8. Šikmá střecha s tepelně izolační vrstvou nad krokvemi, plechová střešní krytina, řez B-B
 9. Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha, plechová střešní krytina, řez B-B
 10. Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha, plechová střešní krytina, řez A-A
 11. Jednopláštová nezateplená střecha, , plechová střešní krytina, řez B-B
 12. Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha - napojení na svislou stěnu, plechová střešní krytina
 13. Střešní plášť z trapézového plechu - skladba
 14. Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná střecha - provedení u hřebene, plechová střešní krytina
 15. Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha - provedení u hřebene, plechová střešní krytina
 16. Třípláštová zateplená odvětrávaná bedněná střecha - provedení u hřebene, plechová střešní krytina
 17. Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha - provedení u hřebene, plechová střešní krytina
 18. Šikmá střecha s tepelně izolační vrstvou nad krokvemi - provedení u hřebene, plechová střešní krytina
 19. Jednopláštová nezateplená střecha - provedení u hřebene, plechová střešní krytina
 20. Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha - provedení mansardy, plechová střešní krytina
 21. Střešní plášť z trapézového plechu - hřeben
 22. Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná - pultová střecha, plechová střešní krytina
 23. Třípláštová zateplená odvětrávaná - pultová střecha, plechová střešní krytina
 24. Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná střecha - provedení u okapu, plechová střešní krytina
 25. Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha - provedení u okapu, plechová střešní krytina
 26. Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná bedněná střecha - provedení u okapu, plechová střešní krytina
 27. Šikmá střecha s tepelně izolační vrstvou nad krokvemi - provedení u okapu, plechová střešní krytina
 28. Jednopláštová nezateplená střecha - provedení u okapu, plechová střešní krytina
 29. Střešní plášť z trapézového plechu - nároží - s okapem
 30. Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná střecha - provedení zaatikového žlabu, plechová střešní krytina
 31. Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha - provedení zapuštného žlabu, plechová střešní krytina
 32. Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná střecha - provedení nároží, plechová střešní krytina
 33. Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha - provedení nároží, plechová střešní krytina
 34. Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná bedněná střecha - provedení nároží, plechová střešní krytina
 35. Šikmá střecha s tepelně izolační vrstvou nad krokvemi - provedení nároží, plechová střešní krytina
 36. Jednopláštová nezateplená střecha - provedení nároží, plechová střešní krytina
 37. Střešní plášť z trapézového plechu - nároží
 38. Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná střecha - provedení u štítu, plechová střešní krytina
 39. Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha - provedení u štítu, plechová střešní krytina
 40. Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná bedněná střecha - provedení u štítu, plechová střešní krytina
 41. Šikmá střecha s tepelně izolační vrstvou nad krokvemi - provedení u štítu, plechová střešní krytina
 42. Jednopláštová střecha nezateplená - provedení u štítu, plechová střešní krytina
 43. Střešní plášť z trapézového plechu - ukončení u štítu
 44. Střešní plášť z trapézového plechu - ukončení u atiky
 45. Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná střecha - provedení střešního okna, plechová střešní krytina, řez B-B
 46. Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná střecha - provedení střešního okna, plechová střešní krytina, řez A-A
 47. Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha - provedení střešního okna, plechová střešní krytina, řez B-B
 48. Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha - provedení střešního okna, plechová střešní krytina, řez A-A
 49. Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná bedněná střecha - provedení u střešního okna, plechová střešní krytina, řez B-B
 50. Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná bedněná střecha - provedení u střešního okna, plechová střešní krytina, řez A-A
 51. Šikmá střecha s tepelně izolační vrstvou nad krokvemi - provedení u střešního okna, plechová střešní krytina, řez B-B
 52. Šikmá střecha s tepelně izolační vrstvou nad krokvemi - provedení u střešního okna, plechová střešní krytina, řez A-A
 53. Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná střecha - provedení u komína, plechová střešní krytina, řez A-A
 54. Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha - provedení u komínu, plechová střešní krytina, řez A-A
 55. Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná bedněná střecha - provedení u komínu, plechová střešní krytina, řez A-A
 56. Šikmá střecha s tepelně izolační vrstvou nad krokvemi - provedení u komínu, plechová střešní krytina, řez A-A
 57. Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná střecha - provedení u komína, plechová střešní krytina, řez B-B
 58. Třípláštová zateplená odvětrávaná bedněná střecha - provedení u komínu, plechová střešní krytina, řez B-B
 59. Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná bedněná střecha - provedení u komínu, plechová střešní krytina, řez B-B
 60. Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha - provedení u komína, plechová střešní krytina, řez B-B
 61. Šikmá střecha s tepelně izolační vrstvou nad krokvemi - provedení u komínu, plechová střešní krytina, řez B-B
 62. Jednopláštová střecha nezateplená - provedení u komínu, plechová střešní krytina, řez A-A
 63. Jednopláštová střecha nezateplená - provedení u komínu, plechová střešní krytina, řez B-B
 64. Vikýř - podélný - zateplená odvětrávaná střecha, plechová střešní krytina
 65. Vikýř - příčný - zateplená odvětrávaná střecha, plechová střešní krytina
 66. Střešní plášť z trapézového plechu - u svislé stěny
 67. Střešní plášť z trapézového plechu - u svislé stěny - boční
 68. Dvoupláštová zateplená odvětrávaná střecha - provedení úžlabí, plechová střešní krytina
 69. Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha - provedení úžlabí, plechová střešní krytina
 70. Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná bedněná střecha - provedení úžlabí, plechová střešní krytina
 71. Třípláštová zateplená odvětrávaná bedněná střecha - provedení úžlabí, plechová střešní krytina
 72. Šikmá střecha s tepelně izolační vrstvou nad krokvemi - provedení úžlabí, plechová střešní krytina
 73. Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha - provedení úžlabí, plechová střešní krytina
 74. Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná střecha - provedení úžlabí (změna sklonu), plechová střešní krytina
 75. Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha - provedení úžlabí (změna sklonu), plechová střešní krytina
 76. Dvoupláštová zateplená neodvětrávaná bedněná střecha - provedení úžlabí (změna sklonu), plechová střešní krytina
 77. Šikmá střecha s tepelně izolační vrstvou nad krokvemi - provedení úžlabí (změna sklonu), plechová střešní krytina
 78. Třípláštová zateplená neodvětrávaná bedněná střecha - provedení úžlabí, plechová střešní krytina
 79. Jednopláštová střecha nezateplená - provedení u nároží, plechová střešní krytina
 80. Střešní plášť z trapézového plechu - úžlabí
 81. Střešní plášť z trapézového plechu - úžlabí - změna sklonu
 82. Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha - provedení sněhového zachytávače, plechová střešní krytina
 83. Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha - provedení nášlapné tašky, plechová střešní krytina
 84. Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha - provedení anténního prostupu, plechová střešní krytina
 85. Třípláštová zateplená odvětrávaná střecha - provedení větracího otvoru, plechová střešní krytina
 86. Nepochůzí zateplená plochá střecha - trapézový plech
 87. Pochozí zateplená plochá střecha - trapézový plech - dlažba
 88. Pojezdná zateplená plochá střecha - trapézový plech - asfalt-beton
 89. Pojezdná zateplená plochá střecha - trapézový plech - dlažba
 90. Nepochůzí zateplená plochá střecha - trapézový plech - spád
 91. Zatravněná zateplená plochá střecha - trapézový plech
 92. Obklad stěn trapézovým plechem - odvětrávaná, řez A-A
 93. Obklad stěn trapézovým plechem - odvětrávaná, řez B-B
 94. Obklad stěn trapézovým plechem - odvětrávaná - sokl
 95. Obklad stěn trapézovým plechem - odvětrávaná - kout
 96. Obklad stěn trapézovým plechem - odvětrávaná - roh
 97. Obklad stěn trapézovým plechem - odvětrávaná - nadpraží
 98. Obklad stěn trapézovým plechem - odvětrávaná - parapet
 99. Obklad stěn trapézovým plechem - odvětrávaná - ostění
 100. Obklad stěn trapézovým plechem - odvětrávaná - atika