czstrecha, stresna krytina en de
Kontaktujte nás
SATJAM s.r.o.
Hodžova 3/3292
P.O.BOX 66
058 01 POPRAD

Tel.: +421 527 723 617
Fax.: +421 527 893 512
E-mail.: poprad@satjam.sk

Kontakty na obchodných zástupcov:
TT, TN, NR, BA kraj: +421 911 896 060
PO, KE, BB, ZA kraj: +421 911 909 095

Stenové kazety - SATCASS/CASSETTE

SATJAM-profile-logo.gif
kazeta detail.jpg
Požiarna odolnosť kazetovej steny

Požiadavky na požiarnu odolnosť bývajú pri mnohých stavbách kľúčovou požiadavkou v rámci projektu opláštenia. K fasádnym systémom SATJAM na požiadanie doložíme protokoly o požiarnej skúške.

Skúška požiarnej odolnosti kazety SATCASS 130/600 a trapézového plechu T6/131/1179. Skúšky boli vykonané na požiarnu odolnosť z interiérovej a z exteriérovej strany. Skúšobná vzorka veľkosti 3 x 3 metre bola tvorená fasádnou C kazetou SATCASS 130/600 s hrúbkou 0.75 mm, z pozinkového oceľového plechu s povrchovou úpravou polyester 25 um. Kazety boli vzájomne spojené pozinkovanými samovrtnými skrutkami SO2T. Medzi kazetami boli použité tesniace polyetylénové pásky. Ako tepelnú izoláciu zvolila spoločnosť SATJAM minerálnu vlnu Rockwool AIRROCK, hrúbky 120 mm, s bodom tavenia vlákna > 1000 °C. Z exteriérovej strany bol použitý trapézový profil SATJAM T6, so stavebnou šírkou 1179 mm, hrúbkou 0.7 mm a výškou vlny 6 mm. Malá výška vlny bola zvolená ako vzhľadom na použitú metodiku skúšania, tak vzhľadom na požiadavky investorov a realizačných firiem na štruktúru fasády. Trapézové plechy boli vybavené povrchovou úpravou s polyuretánovým lakom 50 um. Trapézové plechy boli ukotvené ku kazetám samovrtnými pozinkovanými skrutkami SO3T. V mieste styku C kazety a trapézových plechov boli použité tesniace PE pásky. C kazety boli upevnené do oceľových U profilov pomocou skrutiek SO12T.

Skúška exteriér - interiér (o -> i)
 

Skúška exteriér - interiér trvala 180 minút a v 181. minúte bola zastavená. Priemerná teplota v izolácii počas skúšky nepresiahla 140 °C, najvyššia prípustná povrchová teplota dosiahla hodnotu 172,3 °C v 159. minúte. Všetky kritériá celistvosti vzorky boli zachované po celých 180 minút. Hodnota radiácie počas skúšky nepresiahla hodnotu 15 kW/m2.

Skúšaná vzorka bola teda klasifikovaná najvyššími hodnotami:

EI 120-ef (o -> i) / EW 60-ef (o -> i)/ E 120-ef (o -> i), pričom výrobok spĺňal kritériá pre medzný stav W počas 180 minút.

Skúška interiér - exteriér (i -> o)
 

Skúška interiér - exteriér trvala 121 minút a v 122. minúte bola zastavená. Priemerná teplota 140 °C v izolácii bola prekročená v 65. minúte, pričom maximálna prípustná povrchová teplota bola dosiahnutá po 46 minútach. Všetky kritériá celistvosti vzorky boli zachované po celých 121 minút. Hodnota radiácie počas skúšky v trvaní 121 minút nepresiahla hodnotu 15 kW/m2.

Skúšaná vzorka bola teda klasifikovaná hodnotami:

EI 30-ef (i -> o) / EW 60-ef (i -> o)/ E 120-ef (i -> o), pričom výrobok spĺňal kritériá pre medzný stav I počas 46 minút a medzný stav W počas trvania skúšky v celkovom čase 120 minút.

Výsledky skúšok je možné aplikovať na stenové C kazety hĺbky 130 až 200 mm, vrátane použitia systému s predsadenou izoláciou SATJAM izo+, ktorá sa používa pri požiadavkách na minimalizáciu tepelných mostov, ktoré vznikajú v spojoch C kaziet a trapézových plechov. Dĺžka kaziet môže byť max. 8 m, čo je dostačujúce vzhľadom na to, že najčastejšie používaným rozponom v konštrukciách je 6 m. Z exteriérovej strany potom je možné použiť trapézové plechy s akoukoľvek vyššou výškou vlny než 6 mm.

Protokoly si môžete stiahnuť tu: FIRES 1 a FIRES 2

Foto zo skúšky požiarnej odolnosti