czstrecha, stresna krytina en de
Kontaktujte nás
SATJAM s.r.o.
Hodžova 3/3292
P.O.BOX 66
058 01 POPRAD

Tel.: +421 527 723 617
Fax.: +421 527 893 512
E-mail.: poprad@satjam.sk

Kontakty na obchodných zástupcov:
TT, TN, NR, BA kraj: +421 911 896 060
PO, KE, BB, ZA kraj: +421 911 909 095

Trapézy

Aké sú maximálne dĺžky vyrábaných trapézových plechov?
Z dôvodu manipulačných a prepravných sú maximálne dĺžky jednotlivých profilov obmedzené nasledujúcim spôsobom:
SAT 18 – 8m
SAT 35 – 9/12m
SAT 40 – 12m
SAT 50 – 10/12m
Pre aký minimálny sklon strechy sa dajú trapézové plechy použiť?
Norma ČSN 73 1901 Navrhovanie uvádza, že odporúčaný najmenší (bezpečný) sklon krytín z trapézového plechu je 8°. V niektorých prípadoch – za predpokladu, že krytina nie je po spádnici delená a za predpokladu, že je v spojoch vykonané dodatočné zatesnenie, je možné použiť trapézové plechy od sklonu 5°. Každý takýto prípad je však nutné konzultovať.
Aká je únosnosť trapézových plechov.
Únosnosť trapézových profilov je závislá od množstva premenných. Od výšky profilu, typu profilácie, použitej vstupnej suroviny a jej akosti a od spôsobu a rozstupu uloženia. Presné hodnoty zohľadňujúce tieto vstupné informácie sú spracované v statických tabuľkách.
Dajú sa trapézové plechy tvarovať do oblúka?
Je niekoľko spôsobov tvarovania trapézov do oblúka. Buď pri výrobe skružením, alebo segmentáciou (prelámaním) – tieto úpravy firma Satjam nedodáva. Alebo sa dajú dodatočne ohnúť na stavbe. Platí tu pravidlo, že rádius oblúka v metroch musí byť minimálne rovný výške profilu v milimetroch.
Aké výhody poskytuje použitie trapézových plechov s antikondenzačnou úpravou?
Antikondenzačná úprava spočíva v naaplikovaní netkanej textílie na rubovú stranu profilu. Táto vrstva do seba absorbuje vzniknutý kondenzát a znemožňuje jeho odkvapkávanie do interiéru. Toto riešenie je výhodné najmä pri nezateplených halách, kde je týmto odbúraná nutnosť zhotovenia difúznej fólie, čo je v mnohých prípadoch technicky zložité a drahé.
1-20